Všeobecné podmienky

Základné údaje:
Dodávateľ:

Štýl-Ivanov s.r.o.

Herlianska 1101/84

09301 Vranov nad Topľou

 
Dodávateľ je platcom DPH.
 
IČO: 36498548
DIČ: 2021931648
IČ DPH: SK2021931648
 

Prevádzky sú uvedené v časti kontakty.

Adresa servisného strediska je rovnaká s adresou materskej firmy v kontaktoch.

 
Prevádzková doba:
Po – Pia : 08:00 – 17:00
Sob: 08:00 – 12:00
 

Prevádzková doba internetového obchodu:

Po – Pia : 09:00 – 17:00
 

Kontaktné údaje sú uvedené v časti kontakty.

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby :

Účet : 2628018651 / 1100 ( Tatra banka )

 

 

Objednávka:

Kupujúci objednáva výrobok prostredníctvom nášho internetového obchodu. Objednávka  kupujúcim začína pridania tovaru do nákupného košíka spolu so zadaním množstva. Odoslanie objednávky je podmienené registrovaním sa v našom internetovom obchode. Pri registrácií je kupujúci povinný vyplniť požadované údaje správne keďže od ich správnosti závisí nielen rýchle vybavenie a dodanie tovaru. Obsah nákupného košíka je vždy k náhľadu a k úprave zákazníkom. Táto elektronická objednávka nie je záväzná. Záväzná sa stáva po jej potvrdením predávajúcim telefonicky prípadne e-mailom po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru a je záväzná pre obe strany.  

Kupujúci si môže k svojmu obsahu nákupného košíka pridať aj tovar ktorý sa nachádza iba v katalógoch v sekcií Akcie a katalóg. O ich senách a postupe ich zistenia sa dozviete nižšie v časti ceny a o spôsobe objednania v časti ako nakupovať.

 

 

Storno objednávky:
 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci môže stornovať objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

Po záväznom potvrdení môže kupujúci stornovať objednávku iba ak došlo k nesplneniu dohodnutých podmienok. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru nech postupuje podľa práv zákazníka pri odstúpení od zmluvy.  

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si uplatňuje právo zrušiť objednávku v prípade ak,

- v objednávke boli zlé zadané údaje o kupujúcom a nebolo možné objednávku potvrdiť

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa určitým spôsobom zmenila cena tovaru zo strany dodávateľa a ak sa takáto udalosť vyskytne, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho. Ak kupujúci už za tovar zaplatil ( zálohovou faktúrou ) a nedôjde k dohode bude mu táto suma vrátená späť na jeho účet alebo poslaná na príslušnú adresu.

 

 

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy:

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese styl@styl-ivanov.sk alebo iným spôsobom. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Štýl-Ivanov osobne v sídle materskej firmy alebo iným vopred dohodnutým spôsobom a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

 Zákazník vráti tovar na svoje náklady, pričom tovar nesmie byť používaný a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

 

Spoločnosť Štýl-Ivanov s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

 

 

 
 
Ceny, cenové podmienky a spôsob platby:
 

Ceny uvedené na stránkach Štýl-ivanov.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému tohto internetového obchodu.

Kupujúci vykonáva platbu v Sk ( slovenských korunách ) niektorým z týchto nasledujúcich spôsobov.

Pred prevzatím tovaru:
- Bankovým prevodom / vkladom na účet
- Poštovou poukážkou

Pri prevzatí tovaru:
- Dobierka (zásielková služba)
- Osobne

 

Ceny v našom internetovom obchode sú uvedené duálne aj v Slovenských korunách aj v Eurách s Konverzným kurzom : 30.126 SK / EUR 

 

V katalógoch sa môžu nachádzať aj produkty ktoré sa v našom internetovom obchode nenachádzajú a môžete ich v rôznych modifikáciách vidieť iba v katalógu ako napr. vrtáky a iné podrobné príslušenstvo k technike.
 

Ceny všetkých týchto produktov sa môžete dozvieť u vedúceho internetového obchodu po zaslaní mailu v ktorom uvediete : názov katalógu v ktorom sa produkt nachádza jeho objedn. čislo , prípadne popis výrobku a o spôsobe jeho objednania cez internetový obchod sa dozviete v sekcií ako nakupovať. 

 

 

Dodacie podmienky a náklady za dodanie tovaru:
 

Spoločnosť Štýl-Ivanov s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar dodať v čom najkratšom čase od jeho záväzného potvrdenia. Tovar ktorý bol zaplatený formou zálohovej faktúry bude odoslaný až po pripísaný uhradenej sumy v danej faktúre na účet spoločnosti Štýl – Ivanov s.r.o. Všetky informácie vrátane dodacích lehôt budú zákazníkovi oboznámené pri potvrdzovaní objednávky ale dodacia lehota by nemala prekračovať viac ako  7dní  od vyexpedovania z našich skladov. O každých iných výnimočných prípadoch ktoré môžu nastať bude kupujúci oboznámený.

 

Tovar bude zákazníkovi dodaný na adresu ktorú udal pri registrácií a formou dodania podľa toho akú zadal pri kúpe tovaru.

Ak suma objednávky je nižšia ako 100 - 3000 SK bude doprava tovaru zákazníkovi dodaná na jeho náklady. Ak suma objednávky prekročí 100€ - 3000 SK spoločnosť Štýl-Ivanov s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady buď vlastnou prepravou alebo nami zvoleným najefektívnejším spôsobom (v rámci dodania v celej SR). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť Štýl-Ivanov s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

 

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná.

 

 

 
Doprava:
 
Osobný odber:

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v niektorom z našich predajní, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

Pri preberaní sa musí zákazník preukázať platným dokladom totožnosti s fotkou.

 

Kuriérska doprava UPS:

 

Je garantované doručenie na dodaciu adresu do 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu prípadne z jednej z našich predajní.

Tovar môžete platiť bankou vopred alebo dobierkou.
Doprava je hradená zákazníkom a v prípade ak jeho hodnota presiahne 3000SK hradí ju predávajúci.

Detailnejšie informácie o nákladoch prepravy formou spoločnosti UPS si môžete vypočítať https://www.sps-sro.sk/sk/nav/vnutrostatna-preprava/cennik-prepravy

 

 

Doprava Slovenskou poštou:

Tovar vám bude doručený do 5 pracovných dní od odoslania tovaru.
Tovar môžete zaplatiť bankou vopred alebo na dobierku.
Dodanie je zaisťované Slovenskou poštou podľa cenníka pošty ktorý je uverejnený na stránke 
http://www.posta.sk/page/182
 
Tento spôsob dopravy odporúčame pri tovare ktorého hodnota nepresiahne 3000 SK a tento spôsob dopravy si hradí zákazník sám kde predpokladáme že hmotnosť pri jednotlivých výrobkoch nepresiahne 15 kg.

  

 

 

Reklamačné podmienky :

Z dôvodu širokého sortimentu sú záručné podmienky individuálne pre jednotlivé druhy výrobkov sú uvedené v záručnom liste.

 

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane dokladu o kúpe a vyplnený záručný list.

 

 

Ochrana osobných údajov :
 

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované iným osobám ani inak komerčne využívané. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.