Registrácia

  • Polia s červeným krížikom sú povinné. Údaje v nich slúžia na prihlasovanie do obchodu, na skontaktovanie firmy Štýl-Ivanov s vami, na doručenie objednaného tovaru k vám.
  • Prípustné znaky a ich počet sa zobrazuje pre jednotlivé políčka v bublinách nad ikonou info.
  • Nezadávajte, prosím, nezmyselné údaje, ak políčko nechcete vyplniť skutočnými údajmi, nechajte ho prázdne.
  • Firmám pridelíme VOC do 24hod. po zaregistrovaní.
  • Všetky informácie slúžia podľa Zákona na ochranu osobných údajov výlučne len pre vnútornú potrebu firmy Štýl-Ivanov a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám.
  • Registračné údaje Vám dôjdu v potvrdzujúcom emaily. Pozor: email môže dôjsť aj ako spam!
Reťazec z obrázka
Typ klienta
Typ klienta:
Prihlasovacie údaje
Prihlasovacie meno:
Heslo:
Opakuj heslo:
Reťazec z obrázka:
Kontaktná osoba
Meno:
Priezvisko:
E-mailová adresa:
Telefón:
Fax:
Firemné údaje
Názov firmy:
IČO:
IČO DPH:
DIČ:
Adresa (dodacia adresa)
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Bankové údaje
Banka:
Účet:
Osobné nastavenia
Chcete dostávať informačné emaily o akciách (Newsletter)?
Chcete sa stať PROFI PARTNEROM?
* iba Firma
Spolupracovali ste už niekedy s našou firmou?
* iba Firma